Đăng ký Đánh giá viên kiểm tra Chất lượng bệnh viện

Viết liền, chữ thường, không dấu! Với Sở Y tế, NÊN dùng tên tài khoản theo cấu trúc namvn.64ag.syt trong đó 64ag.syt là tài khoản Đơn vị của đánh giá viên (Trong ví dụ là Sở Y tế An Giang); namvn là tên viết tắt của bạn (Ví dụ ở đây là Nguyễn Văn Nam). Nếu trùng với thành viên khác vui lòng thêm số phía sau (ví dụ namvn1.64ag.syt). Với tài khoản Đánh giá viên của Bộ, Ngành tương tự là namvn.moh với nguyên tắc như trên. Tên tài khoản này sẽ dùng để đăng nhập vào TẤT CẢ các phần mềm của Phòng QLCL; Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh; Bộ Y tế có địa chỉ tại http://chatluongbenhvien.vn. Các đánh giá viên cũng có thể tùy ý sử dụng Tên tài khoản theo ý của mình nếu muốn.
Email này cần là EMAIL THẬT SỰ. Vì Email này dùng để xác minh và quản lý tài khoản. Có thể email của bạn đã sử dụng trên phần mềm này rồi, bạn có thể thêm dấu +kytubanmuonthem phía sau để tạo tài khoản mới. Ví dụ tenemail+DGV@gmail.com nếu muốn sử dụng lại email tenemail@gmail.com để đăng ký thêm tài khoản. Email kích hoạt đều được gửi về tenemail@gmail.com dù email của bạn là tenemail+kytubatky@gmail.com
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nhập vài từ có trong tên đơn vị, phần mềm sẽ đưa ra danh sách liên quan --> anh chị chỉ được chọn đơn vị trong danh sách, không nhập được đơn vị mới. Tất cả đơn vị có tài khoản Khảo sát hài lòng đều đã có trong danh sách này rồi, nên anh chị thử với vài từ khóa thích hợp.
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN
ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Trường đại học thứ 1
Trường đại học thứ 2
Trường đại học thứ 3
3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.
3.2.b. Đính kèm các chứng chỉ, chứng nhận Quản lý chất lượng
Theo yêu cầu của mọi người, nhóm kỹ thuật bổ sung thêm trường cho phép gửi tất cả các bằng chứng liên quan đến QLCL/ATNB hiện có ngoài bằng cấp chính.
Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.
4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC LIÊN QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
5. ĐĂNG KÝ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Chúng tôi biết bạn không phải là robot, nhưng vẫn cần việc kiểm tra này.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐÁNH GIÁ VIÊN ĐÃ CUNG CẤP
THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ CHO BỘ Y TẾ!