Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 50 trong số 68 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
41 Chưa có NGUYỄN THỊ THOA 5464 ntt.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
42 Chưa có TĂNG CHÍ THƯỢNG 5465 tct.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
44 Chưa có LỮ MỘNG THÙY LINH 5468 lmtl.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
45 Chưa có TRẦN PHẠM THANH THỦY 5469 tptt.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
85 Chưa có Nguyễn Ngọc Duy 5513 nnd.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
94 Chưa có Nguyễn Hậu 5524 nh.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
96 Chưa có Bùi Nguyễn Trí Đức 5526 bntd.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
119 Chưa có Nguyễn Thị Mỹ Nha 5556 ntmnha.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
171 Chưa có NGUYỄN HUÂN 5611 ngh.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
243 Chưa có Trương Quân Thụy 5689 tqt.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
255 Chưa có Nguyễn Thị Thanh Tâm 5703 nttt.12.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
371 Chưa có Võ Ngọc Nguyên 5835 vnn.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
375 Chưa có Phạm Ngọc Oanh 5839 pno.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
385 Chưa có Trần Thị Phương Loan 5849 ttpl.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
472 Chưa có Nguyễn Thị Minh Khanh 5939 ntmk.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
499 Chưa có NGUYỄN MINH KHOA 5968 nmk.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
533 Chưa có NGUYỄN MINH KHOA 6003 nmkh.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
632 Chưa có Tran Minh Thai 6108 tmt.67.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
641 Chưa có Trần Đức Định 6118 tranducdinh Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
642 Chưa có Trần Đức Định 6119 tdd.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
1,193 Chưa có Trần Quốc Cường 6687 tqc.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,638 Chưa có Nguyễn Thị Huỳnh Mai 13254 nthmai.60hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,651 Chưa có Trần Thị Hồng Huyên 13268 tthh.60hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,660 Chưa có Bùi Nguyễn Thành long 13277 bntl.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,661 Chưa có Lê Huy Nguyễn Tuấn 13278 tuanlhn.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,736 Chưa có Cam Ngọc Thuý 13493 thuync.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,765 Chưa có Trương Thị Hồng Yến 13720 tthy.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,799 Chưa có Hoàng Thị Thân Thương 13764 httt2.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,802 Chưa có Trần Hà Tường Vi 13767 thtv8.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,804 Chưa có NGUYỄN ĐÀM CHÂU BẢO 13769 chaubaond.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,814 Chưa có NGUYỄN ĐÀM CHÂU BẢO 13779 ndchaubao.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,815 Chưa có Vũ Anh Kiệt 13782 kietva.60hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,820 Chưa có Phan Thị Hiền Thu 13787 ptht.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,826 Chưa có Lê Thị Thuỳ Như 13793 lttnhu.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,827 Chưa có NGUYỄN ĐÀM CHÂU BẢO 13794 ngdamchaubao.60... Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,830 Chưa có NGUYỄN VĂN HIẾU 13798 NGUYENVANHIEU Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,839 Chưa có Nguyễn Hoàng Vỹ 13807 nhvy.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,859 Chưa có NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 13830 danhgiavien Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,865 Chưa có Phạm Văn Quí 13839 pvq3.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
2,915 Chưa có Le Hoang Nha 13891 lhn.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,175 Chưa có Vũ Đình Toàn 19010 vdtoan Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,221 Chưa có Trần Thanh Hà Vy 19067 tthv.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,233 Chưa có Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19080 ntct.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,235 Chưa có Phạm Thắng Đô 19082 dopt.60hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,236 Chưa có Nguyễn Thanh Trường 19084 truongtt.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,242 Chưa có HUỲNH THỊ LOAN 19091 htl.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,243 Chưa có Nguyễn Thanh Sơn 19092 nts.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,247 Chưa có ĐINH HỮU HÀO 19096 dinhhuuhao Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,252 Chưa có TRƯƠNG MỸ THỤC UYÊN 19101 tmtu.60.hcm.syt Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099
4,257 Chưa có Huỳnh Thị Hồng Gấm 19106 DSHONGGAMBVTD Sở Y tế - TP. Hồ Chí Minh
ID cơ quan: 2099

Trang