Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 21 trong số 21 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,070 Chưa có Hoàng Long Quân 12657 hoanglongquan Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
2,286 Chưa có Trần Thị Phượng 12882 ttp.12.abc.syt Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
2,564 Chưa có Be Thi Thuy Duong 13172 beduong.82kt.syt Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
2,566 Chưa có Be Thi Thuy Duong 13174 beduongvn.82kt.syt Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,030 Chưa có Trần Ái 14010 tranai Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,124 Chưa có Đặng Công Lân 14109 dangconglan.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,126 Chưa có Đào Duy Khánh 14111 daoduykhanh.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,127 Chưa có Lê Trí Khải 14112 letrikhai.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,135 Chưa có Nguyễn Quang Tú 14120 nguyenquangtu.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,137 Chưa có Nguyễn Minh Thành 14122 nguyenminhthanh... Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,138 Chưa có Võ Thị Thanh Hoàng 14123 vothithanhhoang... Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,162 Chưa có Nguyễn Hữu Thâm 14147 nguyenhuutham.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,163 Chưa có Thành Minh Hùng 14148 thanhminhhung.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,164 Chưa có Nguyễn Thị Gái 14149 nguyenthigai Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,169 Chưa có Vũ Thị Huyền 14155 vuthihuyen Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,176 Chưa có Đặng Trần Huân 14162 dangtranhuan.syt Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,191 Chưa có Hoàng Văn Bích 14177 hoangvanbich.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
3,579 Chưa có Đặng Văn Đào 14585 dangvandao.kontum Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
4,059 Chưa có Đinh Thị Ngân Hà 18881 dinhthinganha Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
5,086 Chưa có Võ Văn Thanh 47995 vvthanh.50kt.syt Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090
5,087 Chưa có Đỗ Ngọc Hòa 47996 dnhoa.50kt.syt Sở Y tế - Kon Tum
ID cơ quan: 2090