Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 24 trong số 24 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
51 Chưa có Nguyễn Thanh Sơn 5476 ntson.thuathien... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
52 Chưa có Hoàng Văn Đức 5477 hvd.thuathienhu... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
168 Chưa có Lương Văn Định 5608 lvdinh.thuathie... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
192 Chưa có Nguyễn Thị Ba Hồng 5633 ntbhong.thuathi... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
193 Chưa có Nguyễn Đắc Ngọc 5634 ndngoc.thuathie... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
271 Chưa có Nguyễn Hà Nhật Linh 5719 nhnlinh.thuathi... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
532 Chưa có Lê Đình Nhân 6002 ldn.thuathienhu... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
708 Chưa có NGUYỄN PHÚC DUY 6186 npduy.thuathien... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
1,254 Chưa có Võ Đại Tùng 6753 vdtungsyt.thuat... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
2,346 Chưa có nguyễn hà nhật linh 12942 nguyenhanhatlin... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
2,378 Chưa có Nguyễn Phúc Duy 12974 npduy.syt.thuat... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
3,234 Chưa có Hoàng Trọng Quý 14228 Hoang Trong Quy Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
4,135 Chưa có Hồ Minh Duy 18962 hmduy.syt.thuat... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
4,152 Chưa có Hồ Minh Duy 18984 hmduy.sythue Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
4,209 Chưa có Phan Thị Hiếu 19055 hieupt.thuathie... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
4,213 Chưa có Dương Thị Phương Thảo 19059 dtpthao.thuathi... Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,017 Chưa có Ngô Thị Thanh Xuân 22156 nttxuan.41tth.syt Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,019 Chưa có Võ Đức Bảo 22158 vdbao.41tth.syt Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,020 Chưa có Lê Thanh An 22159 lethanhan Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,021 Chưa có ho van tuan 22160 hvtuanvn.2081tth.syt Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,023 Chưa có Hồ Thị Vui 22162 htvui.411tth.syt Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,024 Chưa có Huỳnh Đăng Khoa 22163 hdkhoa Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,026 Chưa có Huỳnh Đăng Khoa 22165 hdkhoa.41tth.syt Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081
5,041 Chưa có NGUYỄN THANH PHONG 22180 ntphong.syt Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 2081