Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 17 trong số 17 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
811 Chưa có Từ Quốc Hiệu 6291 tuquochieu Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,172 Chưa có Khổng Thị Ngọc Anh 6665 ktna.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,190 Chưa có Nguyễn Văn Phương 6683 nvp.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,453 Chưa có Nguyễn Văn Tình 6962 nvt.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,454 Chưa có Ngô Hoàng Điệp 6963 nhd30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,455 Chưa có Thân Thị Phúc 6964 ttp30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,456 Chưa có Đặng Thị Luyến 6965 dtl30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
1,465 Chưa có Trương Quang Vinh 6975 tqv30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
3,199 Chưa có Trần Văn Sinh 14186 tranvansinh Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
3,217 Chưa có Hoàng Văn Quang 14204 quangvh.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
3,232 Chưa có Dương Quốc Dũng 14226 dungdq.bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
3,352 Chưa có Trương Văn Khoa 14349 khoatv.bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
3,361 Chưa có Hoàng Văn Phong 14360 phongbgsyt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
4,904 Chưa có Nguyễn Thị Thu Hường 19830 huongntt.98bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
4,911 Chưa có Nguyễn Văn Bình 19877 binhvn.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
4,912 Chưa có Đỗ Thị Minh Thu 19878 thumtd.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070
4,913 Chưa có Nguyễn Văn Ánh 19879 anhvn.30bg.syt Sở Y tế - Bắc Giang
ID cơ quan: 2070