Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 30 trong số 30 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
88 Chưa có Lê Thị Bích Thủy 5516 ltbt20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
135 Chưa có Dương Thị Thanh Huyền 5572 huyen.sytnd Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
270 Chưa có Trần Bích Liên 5718 tbl.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
290 Chưa có trần thị thanh bình 5739 544354 Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
345 Chưa có Bùi Minh Hà 5809 bmh.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
398 Chưa có Bùi Xuân Bình 5862 bxb.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
400 Chưa có An Thị Trinh Hương 5864 atth.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
424 Chưa có Trần Văn Quảng 5890 tvq.20.ND.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
438 Chưa có Nguyễn Thị Bình 5904 ntb.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
445 Chưa có Nguyễn Thị Bình 5912 ntb2.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
452 Chưa có Nguyễn Đức Toàn 5919 ndt.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
459 Chưa có Trần Thị Thanh Thủy 5926 tttt.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
483 Chưa có Nguyễn Thị Thanh Thủy 5952 nttt.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
494 Chưa có vũ thị phương anh 5963 vpa.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
553 Chưa có Vũ Việt Dưỡng 6023 vvd.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
561 Chưa có Nguyễn Thị Kim Dung 6031 nkd.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
581 Chưa có Đỗ Ngọc Dũng 6051 dnd.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
587 Chưa có nguyễn thanh tùng 6057 ntt.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
613 Chưa có Lê Thị Bích Thủy 6086 ltbt1.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
787 Chưa có Trần Bắc Hà 6267 tbh.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
805 Chưa có Nguyễn Thị Chinh 6285 ntc.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
825 Chưa có nguyễn văn tiến 6305 nvt.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
1,662 Chưa có Trần Văn Tuyên 7184 tvt.20.ND.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
1,898 Chưa có Trần Ngọc Minh 7442 tnm.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
2,743 Chưa có Trần Trung Kiên 13661 trungkien20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
2,752 Chưa có Doãn Thị Nga 13687 doannga20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
2,932 Chưa có Đào Kim Chiến 13909 chien.20nd.syt Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
4,297 Chưa có Bùi Thị Minh Thu 19151 buithiminhthu Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
4,298 Chưa có Khương Thành Vinh 19152 khuongthanhvinh Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060
4,300 Chưa có Hoàng Xuân Nguyên 19154 hoangxuannguyen Sở Y tế - Nam Định
ID cơ quan: 2060