Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 8 trong số 8 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,748 Chưa có Đỗ Hồng Thanh 13678 dohongthanh Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
2,753 Chưa có Nguyễn Tuấn Thanh 13682 nguyentuanthanh Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
3,215 Chưa có Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14202 Nguyệt.HN.SYT Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
3,285 Chưa có Nguyễn Thị Vân 14281 vannguyensythn Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
4,187 Chưa có kim tuấn anh 19022 kimtuananh.hn.syt Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
4,188 Chưa có Ngô Thị Hoàng Anh 19023 ngothihoanganh Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
4,220 Chưa có Phạm Thị Trà Giang 19066 phamtragiang.hn.syt Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051
4,436 Chưa có Vũ Thị Nguyệt Ánh 19296 Vunguyetanh.syt Sở Y tế - Hà Nội
ID cơ quan: 2051