Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 301 - 350 trong số 5042 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Trung tâm y tế Lý Nhân - Hà Nam
ID cơ quan: 3418
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
4,370 Chưa có đỗ đức cương 19228 cuongvn.19hna.ln Trung tâm y tế Lý Nhân - Hà Nam
ID cơ quan: 3418
Cơ quan công tác: Trung tâm y tế Kim Bảng - Hà Nam
ID cơ quan: 3417
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,042 Chưa có Dương Hữu Duẩn 6527 dhd.12.abc.syt Trung tâm y tế Kim Bảng - Hà Nam
ID cơ quan: 3417
1,043 Chưa có Vương Thị Hợi 6528 vth.12.abc.syt Trung tâm y tế Kim Bảng - Hà Nam
ID cơ quan: 3417
4,375 Chưa có hoàng văn thao 19233 thaovn.19hna.kb Trung tâm y tế Kim Bảng - Hà Nam
ID cơ quan: 3417
Cơ quan công tác: Trung tâm y tế Duy Tiên - Hà Nam
ID cơ quan: 3416
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,050 Chưa có Nguyễn Đình Thiện 6535 nguyendinhthien... Trung tâm y tế Duy Tiên - Hà Nam
ID cơ quan: 3416
Cơ quan công tác: Trung tâm y tế Bình Lục - Hà Nam
ID cơ quan: 3415
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,087 Chưa có Lương Thanh Bằng 6574 ltb.12.abc.syt Trung tâm y tế Bình Lục - Hà Nam
ID cơ quan: 3415
1,107 Chưa có Nguyễn Tri Cương 6594 ntc.12.abc.syt Trung tâm y tế Bình Lục - Hà Nam
ID cơ quan: 3415
Cơ quan công tác: Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
57 Chưa có Dương Văn Trưởng 5482 Khảo sát sự hai lòng Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
63 Chưa có Dương Văn Trưởng 5488 DVT.12.abc.bvyhct Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
275 Chưa có Dương Văn Trưởng 5723 dvt.12.abc.bv Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
1,044 Chưa có duongbavuong 6529 dbv.12.abc.syt Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
1,069 Chưa có duong ba vuong 6554 dbv2.12.abc.syt Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
1,070 Chưa có duong ba vuong 6555 dbv3.12.abc.syt Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
1,071 Chưa có duong ba vuong 6556 dbv4.12.abc.syt Bệnh viện Y học cổ truyền - Hà Nam
ID cơ quan: 3414
Cơ quan công tác: Bệnh viện Tâm thần - Hà Nam
ID cơ quan: 3413
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,237 Chưa có Lê Thị Thúy Hương 6734 ltth76.12.abc.syt Bệnh viện Tâm thần - Hà Nam
ID cơ quan: 3413
4,350 Chưa có le thi thuy huong 19208 huongvn.19hna.syt Bệnh viện Tâm thần - Hà Nam
ID cơ quan: 3413
4,374 Chưa có ngô thị tuất 19232 tuatvn.19hna.tt Bệnh viện Tâm thần - Hà Nam
ID cơ quan: 3413
Cơ quan công tác: Bệnh viện Mắt - Hà Nam
ID cơ quan: 3411
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,177 Chưa có Trần Đắc Pha 6670 tdp.12.abc.syt Bệnh viện Mắt - Hà Nam
ID cơ quan: 3411
1,178 Chưa có Ngụy cao Phi 6671 ncp.12.abc.syt Bệnh viện Mắt - Hà Nam
ID cơ quan: 3411
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Nam
ID cơ quan: 3409
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,476 Chưa có nguyễn văn cương 13084 nvc.12.abc.syt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Nam
ID cơ quan: 3409
2,478 Chưa có nguyễn văn cương 13086 nvc1.12.abc.syt Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Nam
ID cơ quan: 3409
4,362 Chưa có cao thùy linh 19220 linhvn.19hna.dk Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hà Nam
ID cơ quan: 3409
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa cao su Chư Păh - Gia Lai
ID cơ quan: 3407
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,370 Chưa có Phan Hải 6871 ph.60.hcm.ttcs Bệnh viện đa khoa cao su Chư Păh - Gia Lai
ID cơ quan: 3407
1,373 Chưa có Lê Hà Như Quỳnh 6874 lhnq.60.hcm.ttcs Bệnh viện đa khoa cao su Chư Păh - Gia Lai
ID cơ quan: 3407
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long - Bình Phước
ID cơ quan: 3406
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,123 Chưa có Đỗ Thị Phương Đông 6612 dtpd.60.hcm.ttcs Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long - Bình Phước
ID cơ quan: 3406
1,287 Chưa có Trần Duy Quang 6786 tdq.60.hcm.ttcs Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long - Bình Phước
ID cơ quan: 3406
Cơ quan công tác: Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy - Hậu Giang
ID cơ quan: 3404
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
4,855 Chưa có Nguyễn Út Em 19762 utem.70hgi Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy - Hậu Giang
ID cơ quan: 3404
Cơ quan công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang - Hậu Giang
ID cơ quan: 3394
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
4,865 Chưa có Trần Văn Dinh 19778 dinhvt.70hgi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang - Hậu Giang
ID cơ quan: 3394
4,867 Chưa có Lưu Hoàng Nhựt 19780 nhuthl.70hgi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang - Hậu Giang
ID cơ quan: 3394
4,871 Chưa có Huỳnh Thị Kim Khơi 19785 khoithikimh.70hgi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang - Hậu Giang
ID cơ quan: 3394
Cơ quan công tác: Trung tâm Y tế huyện Tây Trà - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3389
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,724 Chưa có Đào Tiến Vũ 14743 tienvu0209 Trung tâm Y tế huyện Tây Trà - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3389
3,819 Chưa có Phạm Viết Hải 14890 viethai_ktclbvtaytra Trung tâm Y tế huyện Tây Trà - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3389
3,820 Chưa có Đinh Hoàng Quân 14898 hoangquan_ktclb... Trung tâm Y tế huyện Tây Trà - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3389
Cơ quan công tác: Trung tâm Y tế huyện Minh Long - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3386
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
4,069 Chưa có Phạm Hồng Luận 18894 PHAMHONGLUAN Trung tâm Y tế huyện Minh Long - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3386
4,071 Chưa có Đinh Muôn 18896 DINHMUON Trung tâm Y tế huyện Minh Long - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3386
Cơ quan công tác: Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,778 Chưa có Phạm Thị Quỳnh My 14810 mybvntqn.ttyt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,783 Chưa có Nguyễn Tấn Tịnh 14818 tinh0914350347 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,785 Chưa có Nguyễn Văn Thi 14820 thivn64qn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,787 Chưa có Đinh Thị Quế 14822 que72qn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,788 Chưa có Đinh Xuân Tùng 14823 tung71qn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,789 Chưa có Nguyễn Tấn Chạy 14824 chayqn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,790 Chưa có Nguyễn Đức Oanh 14825 ducoanhqn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,792 Chưa có Nguyễn Quang Trung 14827 trung67bt.ttyt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,793 Chưa có Võ Chí Thanh 14828 thanhqn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
3,795 Chưa có Đặng Thị Phượng 14832 phuong67qn.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
4,067 Chưa có Đinh Thị Mai Hương 18892 huongbt.ttyt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
4,068 Chưa có HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG 18893 phuongpk.ttytbt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
4,070 Chưa có NGUYỄN THỊ LỆ THÙY 18895 bsthuybt.ttyt Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3385
Cơ quan công tác: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3384
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,432 Chưa có Đồng Tấn Thanh 14432 dtthanh.44qng.yhct Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3384
3,439 Chưa có Nguyễn Vĩnh Ngoạn Phúc 14440 nvnphuc.44qng.yhct Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
ID cơ quan: 3384

Trang