Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 251 - 300 trong số 5042 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,554 Chưa có Hoàng Thị Hoan 13162 hoangthihoan Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
2,556 Chưa có Cháng Văn Phong 13164 changvanphong Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
2,561 Chưa có Cháng Văn Phong 13169 changvanphong1979 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
2,565 Chưa có Hà Thị Phương 13173 hathiphuong Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần - Hà Giang
ID cơ quan: 3439
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,087 Chưa có Đường Quang Cắm 12674 quangcamvx Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
2,099 Chưa có Ninh Tiến Lai 12690 ninhlaivxhg Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
2,122 Chưa có Bùi Văn Toán 12713 buitoanvx Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
2,590 Chưa có Vũ Văn Giang 13198 vugiangbvvx Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
2,594 Chưa có Hoàng Quốc Bảo 13202 Hoàng Quốc Bảo Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
2,644 Chưa có Đào Thị Thuận 13261 daothuanbvvx Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên - Hà Giang
ID cơ quan: 3438
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình - Hà Giang
ID cơ quan: 3437
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,121 Chưa có Hoàng Thị Châm 12712 hoangcham Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình - Hà Giang
ID cơ quan: 3437
4,218 Chưa có Phạm Mạnh Công 19064 congbintq123@gm... Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình - Hà Giang
ID cơ quan: 3437
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,094 Chưa có Dương Trung Tượng 12681 Bstuong Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,097 Chưa có Lã Thị Linh 12688 lathilinh Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,100 Chưa có Hoàng Thị Thu Hạnh 12691 hoangthithuhanh Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,104 Chưa có Nguyễn Ngọc Thụ 12695 nguyenngocthu Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,107 Chưa có Đặng Thanh Hoa 12698 dangthanhhoa Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,145 Chưa có Nguyễn Ngọc Chung 12736 nguyenngocchung Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,158 Chưa có NGUYỄN THỊ GIANG 12751 bsgiangbm Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,189 Chưa có Nông Thị Thoa 12783 nongthithoa Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
2,697 Chưa có Triệu Quang Tuyên 13320 trieuquangtuyen.bvbm Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
4,335 Ảnh của tuongdt.bvbm Dương Trung Tượng 19193 tuongdt.bvbm Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
4,338 Ảnh của themdb.1984 Đào Bích Thêm 19196 themdb.1984 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
4,340 Chưa có Nguyễn Thị Thu Hương 19198 nguyenhuong1987 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
4,371 Chưa có Nguyễn Thị Lý 19229 lynt89.bm Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê - Hà Giang
ID cơ quan: 3433
Cơ quan công tác: BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
ID cơ quan: 3430
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,496 Chưa có Nguyễn Thị Kim Tuyến 13104 nguyenthikimtuyen BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
ID cơ quan: 3430
3,255 Chưa có Bùi Thuận 14250 buithuan.ttytcaosu BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
ID cơ quan: 3430
3,257 Chưa có Dương Đình Đảm 14252 duongdinhdam.tt... BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
ID cơ quan: 3430
3,910 Chưa có Dương đình đảm 18639 duongdinhdam.ttytcs BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU
ID cơ quan: 3430
Cơ quan công tác: Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,073 Chưa có Nguyễn Long Đĩnh 6558 nldinh_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,091 Chưa có Hồ Thanh Thủy 6578 thuyht_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,105 Chưa có Trần Đức Tuấn 6592 tuantd_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,111 Chưa có Nguyễn Thị Hiền 6598 hiennt_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,115 Chưa có Phạm Thị Hòa 6602 hoapt_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,120 Chưa có Lê Văn Đảo 6608 daolv_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,130 Chưa có Vũ Hồng Thắng 6619 thangvh_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,138 Chưa có Phạm Văn Bảy 6629 baypv_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,147 Chưa có Võ Khánh Hường 6639 huongvk_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,152 Chưa có Trần Quang Hưng 6644 hungtq_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,155 Chưa có Nguyễn Thị Vân 6647 vannt_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,160 Chưa có Phan Thị Hương 6652 huongpt_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,161 Chưa có Trần Thị Huệ 6653 huett_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,165 Chưa có Nguyễn Thị Mai Hương 6657 huongnm_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,169 Chưa có Hoàng Trọng Nhật Huy 6661 huyhn_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
1,249 Chưa có Nguyễn Văn Hiệp 6748 hiepnv_ttytvsp Bệnh viện Việt Xô Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
ID cơ quan: 3429
Cơ quan công tác: Trung tâm y tế Thanh liêm - Hà Nam
ID cơ quan: 3419
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,097 Chưa có DinhThi Hue 6584 dth Trung tâm y tế Thanh liêm - Hà Nam
ID cơ quan: 3419
4,376 Chưa có Doãn Thị Hằng 19235 hangvn.19hna.tl Trung tâm y tế Thanh liêm - Hà Nam
ID cơ quan: 3419
4,378 Chưa có trịnh thị hòa 19237 hoavn1.19hna.tl Trung tâm y tế Thanh liêm - Hà Nam
ID cơ quan: 3419
Cơ quan công tác: Trung tâm y tế Lý Nhân - Hà Nam
ID cơ quan: 3418
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,046 Chưa có Vũ Thị Kim Nga 6531 vtkn.12.abc.syt Trung tâm y tế Lý Nhân - Hà Nam
ID cơ quan: 3418
1,086 Chưa có Trần Phúc Lâm 6573 tpl.12.abc.syt Trung tâm y tế Lý Nhân - Hà Nam
ID cơ quan: 3418

Trang