Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 151 - 200 trong số 5042 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,731 Chưa có Nguyễn Tiễn Dũng 13445 dungnt.bvl2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,732 Chưa có Nguyễn Tiến Dũng 13454 dungbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,733 Chưa có Trương Dương Phi 13463 phibvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,734 Chưa có Dương Văn Bắc 13436 bacdv.77bd.bvl2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,735 Chưa có Đỗ Phúc Thanh 13477 thanhbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,741 Chưa có Châu Văn Tuấn 13571 chautuanbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,745 Chưa có Mai Đức Dũng 13663 ducdungbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,746 Chưa có Lê Tuấn Ngọc 13672 bsngocbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,747 Chưa có Huỳnh Đình Nghĩa 13673 bsnghiabvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,751 Chưa có Nguyễn Văn Chánh 13680 bschanhbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,769 Chưa có Nguyễn Quang Chung 13724 nguyenchungbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,786 Chưa có Trần Văn Lợi 13751 tranloibvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,793 Chưa có Vo Kien Cuong 13758 thscuongbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,795 Chưa có Nguyễn Sỹ Dũng 13760 sydungbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
2,798 Chưa có Nguyễn Hồ Minh 13763 dsminhbvl.2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3473
Cơ quan công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3472
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,279 Chưa có Nguyễn Quốc Tính 14274 tinhnq.45bd.syt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3472
3,362 Chưa có Huỳnh Văn Nghĩa 14361 nghiahv.45bd.syt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3472
3,379 Chưa có Trương Thị Hương 14379 huongvn.45bd.syt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3472
3,643 Chưa có Ngô Xuân Thế 14655 Thenx.45bd.syt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3472
3,644 Chưa có Nguyễn Thị Kiều 14656 kieunt.45bd.syt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Bình Định
ID cơ quan: 3472
Cơ quan công tác: Bệnh viện Tâm Thần Huế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3467
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
4,761 Chưa có Lê Đình Thống 19629 ldthong.41bvtthan Bệnh viện Tâm Thần Huế - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3467
Cơ quan công tác: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3464
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,547 Chưa có phạm duy duẩn 14550 phamduyduan Bệnh viện Phục hồi chức năng - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3464
4,385 Chưa có Nguyễn Thị Ngọc Anh 19244 ngocanh.441tth.syt Bệnh viện Phục hồi chức năng - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3464
Cơ quan công tác: Bệnh viện huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3463
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,212 Chưa có Nguyễn Thị Thủy 12807 Nguyen Thi Thuy Bệnh viện huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3463
Cơ quan công tác: Bệnh viện Mắt - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3458
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,663 Chưa có Lê Thị Thùy Trang 13282 trang.bvmathue Bệnh viện Mắt - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3458
Cơ quan công tác: Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3454
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,301 Chưa có Trương Thế Lợi 12897 Truong The Loi Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng - Thừa Thiên Huế
ID cơ quan: 3454
Cơ quan công tác: Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,135 Chưa có Nguyễn Đức Thuận 12726 ndt.12.abc.syt Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,398 Chưa có Nguyễn Thị Huân 12994 nguyenhuan.bvydcthg Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,402 Chưa có Lương Thị Xuyến 13004 xét nghiệm bvydcthg Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,417 Chưa có nguyễn trường giang 13019 giangydct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,424 Chưa có nguyễn quang nghĩa 13026 nghiahg Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,426 Chưa có nguyễn mạnh cường 13028 cuongmoc Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,429 Chưa có Vương Thị Duyên 13031 vuongduyenhg Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,433 Chưa có nguyễn mạnh cường 13035 cuongydct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,438 Chưa có quan thị hương 13040 huongydct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,443 Chưa có Trần Thị Thanh Nga 13045 ngaydct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,491 Chưa có Lương Triều Minh 13099 luongtrieuminh Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,498 Chưa có nguyễn thị thúy huyền 13106 nguyenhuyen86hg Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,595 Chưa có Vừ Thị Máy 13203 vuthimay Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,603 Chưa có Nguyễn Thị Đức 13211 ducydcthg Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,612 Chưa có Nông Thu Hà 13220 nongthuha_219 Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,614 Chưa có nguyễn công thành 13222 thanhydct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
2,615 Chưa có Ngọc Thanh Hảo 13223 HaoJing Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
4,244 Chưa có Nguyễn Mạnh Dũng 19093 nmdung.yhct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
4,418 Chưa có Nguyễn Thị Huệ 19278 Hue.ydct Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
4,786 Chưa có Vương Văn Tuấn 19654 vuongvantuan Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Hà Giang
ID cơ quan: 3448
Cơ quan công tác: Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng - Hà Giang
ID cơ quan: 3447
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,984 Chưa có Nguyễn Thị Phương Thúy 12560 PhuongThuy1302 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng - Hà Giang
ID cơ quan: 3447
4,279 Chưa có nguyễn như nguyệt 19132 benhvienphuchoi... Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng - Hà Giang
ID cơ quan: 3447
Cơ quan công tác: Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3446
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,311 Chưa có Đặng Tuấn Hải 12907 bvmhg_dangtuanhai Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3446
Cơ quan công tác: Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,134 Chưa có Hoàng Văn Tài 12725 Hoàng Văn Tài Bệnh viện Phổi Hà Giang - Hà Giang
ID cơ quan: 3445

Trang