Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 12 trong số 12 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,909 Chưa có HUỲNH TẤN KIỆT 13885 huynhtankiet.sy... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,910 Chưa có TRẦN QUANG KHÓA 13886 tranquangkhoa.s... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,911 Chưa có TRẦN HIẾN KHÓA 13887 tranhienkhoa.sy... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,914 Chưa có NGUYỄN VĂN DŨNG 13890 nguyenvandung.s... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,917 Chưa có TRƯƠNG VĂN KHOA 13893 truongvankhoa.s... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,920 Chưa có HUỲNH KIM HỒNG 13896 huynhkimhong.sy... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,921 Chưa có LÊ ĐỒNG KHỞI 13897 ledongkhoi.sytcamau Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,922 Chưa có TRỊNH MINH KHÉN 13898 trinhminhkhen.s... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,929 Chưa có TRẦN LA KỲ 13906 tranlaky.sytcamau Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,930 Chưa có NGUYỄN HOÀNG SA 13907 nguyenhoangsa.s... Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,931 Chưa có ĐỖ MINH THẮNG 13908 dominhthang.sytcamau Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112
2,933 Chưa có LÝ THỊ LOAN 13910 lythiloan.sytcamau Sở Y tế - Cà Mau
ID cơ quan: 2112