Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 3 trong số 3 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Sóc Trăng
ID cơ quan: 2110
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,300 Chưa có Lý Quốc Trung 12896 lyquoctrung Sở Y tế - Sóc Trăng
ID cơ quan: 2110
2,330 Chưa có Bùi Đình Công 12926 bdc.71st.syt Sở Y tế - Sóc Trăng
ID cơ quan: 2110
2,474 Chưa có Trần Thành Tuấn 13082 tranthanhtuan Sở Y tế - Sóc Trăng
ID cơ quan: 2110