Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 14 trong số 14 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
22 Chưa có Lâm Diệu Quang 5439 ldq.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
2,889 Chưa có Phạm Hoàng Đảo 13863 daoph.64hg.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
2,891 Chưa có Phạm Hoàng Đảo 13865 daoph.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
2,895 Chưa có Trần Văn Hải 13871 haitv.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
2,898 Chưa có Trần Thanh Son 0 Ẩn danh (chưa được kiểm chứng) Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
2,897 Chưa có Trần Thanh Son 13873 sontt.70hgi Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,085 Chưa có Trần Trung Dung 14070 trungdung.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,097 Chưa có Huỳnh Văn Toàn 14081 toanhv.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,100 Chưa có Lê Văn Tạo 14084 levantao Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,168 Chưa có Nguyễn Hùng Đảo 14154 nguyenhungdao.7... Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,170 Chưa có Nguyễn Thanh Tuấn 14156 ck2tuannt.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,173 Chưa có Trương Văn Khanh 14159 khanhvt.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,216 Chưa có Huỳnh Thanh Giang 14203 gianght.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109
3,364 Chưa có Đỗ Thanh Diệp 14364 dieptd.70hgi.syt Sở Y tế - Hậu Giang
ID cơ quan: 2109