Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 3 trong số 3 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - TP. Cần Thơ
ID cơ quan: 2108
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
257 Chưa có Trinh Ngoc Nhu Chau 5705 tnnc.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Cần Thơ
ID cơ quan: 2108
902 Chưa có Châu Hoàng Vũ 6383 chv.12.abc.syt Sở Y tế - TP. Cần Thơ
ID cơ quan: 2108
1,890 Chưa có Lý Hồng Khiêm 7432 lyhongkhiem Sở Y tế - TP. Cần Thơ
ID cơ quan: 2108