Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 13 trong số 13 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
8 Chưa có Trịnh Hữu Thọ 5422 tht.67ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
15 Chưa có Phạm Đình Đệ 5430 pdd.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
17 Chưa có Huỳnh Thị Mỹ Thanh 5432 htmt.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
20 Chưa có Phan Thị Ngọc Phượng 5435 ptnp.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
21 Chưa có Trần Minh Trí 5437 tmt.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
23 Chưa có Nguyễn Thiện Đức 5441 ndt67.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
32 Chưa có Trần Thị Đẹp 5455 ttdep.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
36 Chưa có Nguyễn Thiện Đức 5459 ntduc.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
50 Chưa có Nguyễn Anh Tuấn 5475 nvtuan.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
53 Chưa có Ngô Hữu Trí 5478 nhtri.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
65 Chưa có Nguyễn Văn Thắng 5490 nvthang.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
95 Chưa có Diệp Quốc Trung 5525 dqtrung.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106
421 Chưa có Dương Anh Linh 5886 dalinh.67.ag.syt Sở Y tế - An Giang
ID cơ quan: 2106