Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 6 trong số 6 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
340 Chưa có VÕ THỊ KIM OANH 5802 nvydongthap.syt Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105
4,923 Chưa có Hồ Thái Giang Thanh 13584 thanhhtg.66dt.syt Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105
4,924 Chưa có Phạm Thị Ngọc Thu 13609 thuptn.66dt.syt Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105
4,925 Chưa có Nguyễn Lâm Thái Thuận 13589 thuannlt.66dt.syt Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105
4,926 Chưa có Nguyễn Thị Hồng Vân 13577 vannth.66dt.syt Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105
4,928 Chưa có Lâm Thị Ngọc Kim 20123 kimntl.dt.syt Sở Y tế - Đồng Tháp
ID cơ quan: 2105