Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 22 trong số 22 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
906 Chưa có Trịnh Quang Đính 6388 tqd.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
917 Chưa có NGUYỄN XUÂN DUNG 6400 nxd.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
939 Chưa có Bùi Thanh Tùng 6422 btt.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
969 Chưa có Ngô Thị Thu Hương 6453 ntth65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
971 Chưa có Trần Thị Mỹ Chi 6455 ttmc.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
1,080 Chưa có Bùi Thanh Tùng 6567 bstung.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
1,084 Chưa có Bùi Thanh Tùng 6571 bttvl.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
2,032 Chưa có Nguyễn Xuân Dung 12618 nxdvl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
2,051 Chưa có Nguyễn Xuân Dung 12637 nxd65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
2,057 Chưa có Nguyễn Xuân Dung 12643 xdung65.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
2,172 Chưa có Nguyễn Phương Thảo 12766 nguyenphuongthao_vl Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
2,818 Chưa có NGUYỄN NGỌC TUYỀN 13785 tuyennn65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,027 Chưa có TRẦN NGUYỆT MỸ 14007 tnm65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,119 Chưa có Đỗ Quốc Thống 14104 dothong65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,147 Chưa có Huỳnh Minh Đức 14132 ducvn.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,220 Chưa có LÊ ĐẠT NHÂN 14207 nhantb Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,273 Chưa có Văn Công Minh 14268 vancongminh Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,309 Chưa có Huỳnh Kim Long 14306 hkl65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,401 Chưa có NGUYỄN PHAN HOÀNG DŨNG 14401 hoangdungsytvl Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,534 Chưa có LÊ MINH THẬN 14537 thanvl.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
3,535 Chưa có ĐẶNG YẾN LINH 14538 yenlinhvl.65vl.syt Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104
4,274 Chưa có Nguyễn Công Tuấn 19127 nguyencongtuan Sở Y tế - Vĩnh Long
ID cơ quan: 2104