Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 17 trong số 17 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
235 Chưa có Bùi Minh Hiền 5680 buiminhhien.syt Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,744 Chưa có Lục Duy Lạc 7272 Luc Duy Lac Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,747 Chưa có Quách Ái Quốc 7275 Quach Ai Quoc Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,748 Chưa có Nguyễn Khương Duy 7276 NguyenKhuongDuy Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,751 Chưa có Vũ Thị Thanh Thúy 7279 Vu Thi Thanh Thuy Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,753 Chưa có Trần Tấn Tài 7281 ttt.57bdu.syt Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,754 Chưa có Nguyễn văn Chinh 7282 Nguyen Van Chinh Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,756 Chưa có Vũ Oanh 7284 vuoanh Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,768 Chưa có Nguyễn Văn Đức 7298 NguyenVanDuc Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
1,798 Chưa có Cao Thị Bích Thuận 7335 Caothibichthuan Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
2,972 Chưa có Thái Hoàng Phúc 13949 thaihoangphuc Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
3,000 Chưa có Trương Thị Minh Tâm 13978 minhtam.64ag.syt Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
4,255 Chưa có Hồ Trung Hiếu 19104 hieuht.57bdu.syt Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
4,256 Chưa có Ngô Trần Đức Hữu 19105 huuntd.57bdu.syt Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
4,342 Chưa có DƯƠNG THANH HIỀN 19200 duongthanhhien.... Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
4,390 Chưa có Nguyễn Ngọc Hùng 19250 hungnn.57bdu.syt Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097
4,629 Chưa có NGUYỄN THỊ THANH TÚ 19496 tuntt.sytbd Sở Y tế - Bình Dương
ID cơ quan: 2097