Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 14 trong số 14 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
1,596 Chưa có PHẠM VINH 7113 pv.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,621 Chưa có Nguyễn Thị Yến Nga 7141 ntyn.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,689 Chưa có Trần Mộng Thùy 7216 tmt.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,716 Chưa có Phạm Văn Nam 7243 pvn.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,939 Chưa có Nguyễn Thị Như Hà 7500 ntnh.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,940 Chưa có Nguyễn Công Tâm 7501 nct.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,941 Chưa có Trương Văn Quang 7502 tvq.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,942 Chưa có Tô Thị Minh Tuệ 7503 ttmt.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,943 Chưa có Trần Văn Sỹ 7505 tvs.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
1,944 Chưa có Võ Thanh Long 7506 vtl.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
2,987 Chưa có LÂM MINH TRÍ 13965 lmt.tayninh Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
2,989 Chưa có Tô Thị Minh Tuệ 13967 tue.syt.tayninh Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
4,492 Chưa có Lê Thanh Long 19352 ltl.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096
4,493 Chưa có Mai Chí Linh 19353 mcl.12.abc.syt Sở Y tế - Tây Ninh
ID cơ quan: 2096