Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 16 trong số 16 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,897 Chưa có Nguyễn đăng Khuê 7441 ndk.55bp.syt Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,011 Chưa có Trần Hoàng Đang 12588 tranhoangdang Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,014 Chưa có Từ Phương Nam 12592 tuphuongnam Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,017 Chưa có Hoàng Mạnh Hoài 12595 hoangmanhhoai Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,019 Chưa có Nguyễn Thị Minh Tâm 12597 nguyenthiminhtam Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,020 Chưa có Lê Văn Đăng 12598 levandang Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,021 Chưa có Nguyễn Việt Tân 12599 nguyenviettan Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,023 Chưa có Tạ Văn Biết 12601 tavanbiet Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,024 Chưa có VănThanh Bình 12602 vanthanhbinh Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,068 Chưa có Trương Thị Thu Cúc 12655 truongthithucuc Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,511 Chưa có Quách Ái Đức 13119 quachaiduc.55.bp.syt Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,515 Chưa có Nguyễn Thị Hà 13123 nguyenthiha.55.... Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
2,531 Chưa có Lưu Nguyễn Thùy Trang 13139 luunguyenthuytr... Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
3,060 Chưa có Nguyễn Đăng Khuê 14042 nguyendangkhue.... Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
3,908 Chưa có Bạch Đình Thắng 18636 bachdinhthang.5... Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095
3,916 Chưa có Trịnh Thu Tươi 18652 trinhthutuoi.55... Sở Y tế - Bình Phước
ID cơ quan: 2095