Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 11 trong số 11 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
426 Chưa có Nguyễn Thị Trường Thi 5892 nttt.53.dn.syt Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
3,244 Chưa có trần văn hùng 14239 53.dn Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
3,249 Chưa có PHẠM THỊ KIM HUÊ 14244 hueptk.53.dn Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
3,251 Chưa có NGUYỄN THỊ TRƯỜNG THI 14246 thintt.53.dn Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
3,635 Chưa có Lưu Thị Bích Phượng 14646 cnphuong.53dn.syt Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
3,651 Chưa có Phan Văn Lục 14663 phanvanluc Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
3,668 Chưa có Hồ Tất Tâm 14684 Sở Y tế Đắk Nông Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
4,451 Chưa có đặng hồng vũ 19311 vudh53dn.syt Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
4,454 Chưa có Tăng Hải Hùng 19314 hungth53dn.syt Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
4,528 Chưa có Hà Văn Hùng 19392 hunghv53dn.syt Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093
4,610 Chưa có Nguyễn Túy 19476 tuyn53dn.syt Sở Y tế - Đăk Nông
ID cơ quan: 2093