Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 20 trong số 20 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
352 Chưa có đinh nguyễn thu hằng 5816 dnth.12.nvy.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
364 Chưa có phạm quyết thắng 5828 pqt.12.abc.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
688 Chưa có Đỗ thị kim oanh 6166 oanh.12.tccb Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
692 Chưa có Trịnh Trung Lương 6170 luong.12.tccb.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
704 Chưa có Hồ Văn Đông 6182 dong.12.nvy.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
899 Chưa có Đoàn Mạnh Thắng 6379 manhthang.12.nvy Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
905 Chưa có Đinh Hà Nam 6386 dinhhanam.12.pgd.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
908 Chưa có Nguyễn Đình Tuấn 6391 bstuan.12.pgd.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
911 Chưa có Trương Thị Nguyệt 6394 dsnguyet.12.nvd.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
925 Chưa có Đoàn Quốc Trụ 6408 dstru.12.nvd.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
1,608 Chưa có Đồng Vĩnh Hiếu 7127 bshieu.12.khtc.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
1,611 Chưa có Tào Quang Bích 7131 bsbich.12.nvy.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
1,680 Chưa có Nguyễn Thị Lý 7207 lycd.12.abc.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
1,967 Chưa có Nguyễn Thị Kim Hoa 12519 ntkh.12.adb2.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
2,788 Chưa có Lê Thị Hồng Thúy 13753 ltht.tccb.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
2,789 Chưa có Nguyễn Thị Thảo Diệu 13754 nttd.nvd.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
2,792 Chưa có Nguyễn Thị Ánh Xuân 13757 ntax.cdnyt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
2,967 Chưa có Đinh Thị Lan Quỳnh 13944 quynhdtl.tccb.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
4,169 Chưa có ĐỖ THỊ THẢO NGUYÊN 19004 nguyendtt.89gl.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091
4,240 Chưa có PHAN THỊ THANH THÌN 19089 thinvn.81gl.syt Sở Y tế - Gia Lai
ID cơ quan: 2091