Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 14 trong số 14 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
762 Chưa có Hồ Thị Thúy Linh 6241 httl.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
764 Chưa có Lê Tấn Phùng 6243 letanphung Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
765 Chưa có Nguyễn Thị Thùy Dung 6244 nttd.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
769 Chưa có Phạm Đăng Quang 6248 pdq.79.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
770 Chưa có Trương Tấn Minh Vũ 6249 ttmv.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
775 Chưa có Lê Văn Tùng 6254 levantung Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
778 Chưa có Nguyễn Vĩnh Thái 6257 nvt.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
786 Chưa có Lê Công Thủ 6266 lct.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
793 Chưa có Trần Ngọc Thành 6273 tnt.12.abc.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
794 Chưa có Tô Thị Kim Tuyến 6274 ttkt.79.kho.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
820 Chưa có Nguyễn Thị Thúy 6300 ntt.12abc.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
3,107 Chưa có Vũ Thị Mai Hồng 14091 hongvm.kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
3,189 Chưa có Trịnh Ngọc Hiệp 14175 hieptn.79kh.syt Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087
4,518 Chưa có Diệp Thế Hoàng Trâm 19382 diepthehoangtra... Sở Y tế - Khánh Hòa
ID cơ quan: 2087