Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 12 trong số 12 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
3,298 Chưa có Mai Văn Châu 14295 Chaumv Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,375 Chưa có Trần Văn Trương 14375 truongtv.45bd.syt Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,399 Chưa có Nguyễn Thanh Hà 14399 hant.45bd.syt Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,418 Chưa có Nguyễn Thị Tuyết Nhung 14418 nhungntt Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,422 Chưa có Hà Anh Thạch 14422 haanhthach Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,440 Chưa có Lương Thế Thiết 14441 luongthethiet.sytbd Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,456 Chưa có CHÂU VĂN SƠN 14459 soncv2018.syt Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,459 Chưa có PHẠM THỊ THU HIỀN 14462 hienptt.binhdinh.syt Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,502 Chưa có Nguyễn Thị Thanh Tâm 14505 nguyenthithanhtam Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,504 Chưa có Nguyễn Thị Thu Hồng 14507 nguyenthithuhong Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
3,574 Chưa có TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG 14579 huongttt.binhdi... Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085
4,869 Chưa có CHÂU VĂN SƠN 19782 chausonsytp92 Sở Y tế - Bình Định
ID cơ quan: 2085