Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 6 trong số 6 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
406 Chưa có Lê Khánh Hòa 5870 lkh.12.abc.syt Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077
628 Chưa có Lê Khánh Hòa 6104 lekhanhhoa.12.a... Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077
1,203 Chưa có Lê GiangNam 6697 legiangnam.12.a... Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077
1,204 Chưa có Luyện Văn Trịnh 6698 luyenvantrinh.1... Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077
1,207 Chưa có Trần Minh Tuệ 6701 tranminhtue.12.... Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077
1,313 Chưa có Phạm Văn Minh 6813 phamvanminh.12.... Sở Y tế - Nghệ An
ID cơ quan: 2077