Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 16 trong số 16 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,426 Chưa có Đỗ Thái Hòa 14426 hoadothai Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,000 Chưa có Trịnh VIệt Trung 18800 tvt.36th.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,001 Chưa có Lê Thị Thu 18801 thult.36th.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,003 Chưa có Mai Đức Thắng 18803 maiducthangth Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,004 Chưa có Hà Thị Mai 18805 maith.36th.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,012 Chưa có le huu uyen 18814 36thsyt.uyen Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,013 Chưa có Nguyễn Hữu Phước 18821 phuocnh.36th.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,015 Chưa có Bùi Thị Thư 18823 36thsyt.buithithu Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,060 Chưa có Nguyễn Văn Hoàng 18882 nguyenvanhoang.... Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,733 Chưa có Nguyễn Thị Loan 19601 36th.syt.loan Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,734 Chưa có Nguyễn Thị Loan 19602 36th.syt.loanhnyd Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
4,895 Chưa có Mai Gia Bình 19820 36th.sytbinhcđ Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
5,173 Chưa có Hoàng Văn Lương 49917 luonghv.sytth Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
5,174 Chưa có Lê Thị Thu Trang 49918 thutrang.182th.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
5,175 Chưa có Hoàng Văn Lương 49919 luonghv.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076
5,188 Chưa có Nguyễn Thị Phương 50360 phuongnt.64th.syt Sở Y tế - Thanh Hóa
ID cơ quan: 2076