Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 29 trong số 29 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
25 Chưa có Nguyễn Tiến Sơn 5445 nts.12.abc.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
169 Chưa có Vũ Thanh Bình 5609 vtb.0212.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
263 Chưa có Nguyễn Thị Ngọc Hà 5711 ntnh Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
355 Chưa có Trần Mạnh Đức 5819 tmd.0212.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
366 Chưa có Lường Văn Định 5830 lvd789789 Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
372 Chưa có Nguyễn Mạnh Cường 5836 nmc.0212.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
374 Chưa có Hoàng Văn Lợi 5838 hvl.212sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
469 Chưa có Mùi Thị Trung Hậu 5936 mtth.12.abc.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
487 Chưa có Vũ Thanh Bình 5956 vtb.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
492 Chưa có Mùi Thị Trung Hậu 5961 mtth.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
498 Chưa có nguyễn mạnh cường 5967 nmc.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
501 Chưa có Vũ Thị Thu Thảo 5970 vttt.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
503 Chưa có Nguyễn Thị Ngọc Hà 5972 ntnh.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
537 Chưa có Nguyễn Xuân Tùng 6007 nxt.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
557 Chưa có Mai Anh Tuấn 6027 mt.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
635 Chưa có Mai Thanh Sơn 6111 mts.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
637 Chưa có Lò Văn Minh 6113 lvm.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
695 Chưa có Nguyễn Thị Hồng Vân 6173 nthv.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
784 Chưa có Vũ Thị Hằng 6264 vth.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,038 Chưa có Đinh Anh Tuấn 6523 dat.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,146 Chưa có Nguyễn Thị Liễu 6638 ntl.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,211 Chưa có Nguyễn Thị An Kim 6706 ntka.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,280 Chưa có Lường Thị Chuyển 6779 ltc.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,316 Chưa có Nguyễn Thị San 6816 nts.0212.dpt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,318 Chưa có Nguyễn Trung Khải 6818 ntk.0212.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,325 Chưa có Trần Đình Thuận 6825 tdt.0212.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
1,332 Chưa có Lê Thị Hồng Loan 6833 34sl.dk.loanlth Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
2,974 Chưa có Trần Mạnh Đức 13951 ductm.34syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074
3,114 Chưa có Sa Ngọc Hùng 14098 hungns.34sl.syt Sở Y tế - Sơn La
ID cơ quan: 2074