Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 14 trong số 14 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
4,647 Chưa có Tạ Văn Hiền 19515 hienvt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,649 Chưa có Nguyễn Châu Sơn 19517 soncn32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,663 Chưa có Phạm Anh Tiến 19531 32db Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,713 Chưa có Nguyễn Hữu Sen 19581 senhn Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,714 Chưa có Lò Thị Hương Hà 19582 hahtl Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,716 Chưa có Trịnh Xuân Hồng 19584 hongxt.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,717 Chưa có Đinh Thị Thu Hà 19585 hattd.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,718 Chưa có Chu Quyết Tiến 19586 tienqc.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,719 Chưa có Lê Trọng Cảnh 19587 canhtl.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,720 Chưa có Nguyễn Thị Cung 19588 cungtn.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,777 Chưa có Phạm Giang Nam 19645 Namgp.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,795 Chưa có Phạm Thế Xuyên 19663 xuyentp.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
4,796 Chưa có Phan Quôc Toản 19664 toanqp.32db.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072
5,065 Chưa có Đào Văn Tuấn 47547 tuandv32.syt Sở Y tế - Điện Biên
ID cơ quan: 2072