Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 50 trong số 57 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
369 Chưa có Đào Đình Quang 5833 ddq.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
392 Chưa có Lê Hồng Tiến 5856 lht.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
404 Chưa có Phạm Văn Tính 5868 pvt.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
410 Chưa có Kiều Quang Phát 5875 kqp.31pt.dk Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
504 Chưa có Tống Thiện Anh 5973 tta.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
505 Chưa có Lê Anh Hải 5974 lah.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
544 Chưa có Nguyễn Huy Ngọc 6014 nhn.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
546 Chưa có Phạm Thị Việt Dung 6016 pvd.31.pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
558 Chưa có Vương Trường Thái 6028 vuongtruongthai... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
569 Chưa có Nguyễn Tiến Đoàn 6039 ntd.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
603 Chưa có Bùi Hữu Hoàng 6076 bhh.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
648 Chưa có Nguyễn Huy Ngọc 6125 nhn.31.pt.dk Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
665 Chưa có Nguyễn Hưng Thịnh 6143 nht.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
833 Chưa có Đinh Đức Thành 6313 ddt31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
860 Chưa có Lê Đình Thanh Sơn 6340 ldths.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
887 Chưa có Hoàng Cẩm Việt 6367 hcv31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
936 Chưa có Nguyễn Văn Minh 6419 nvm.12.abc.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
1,040 Chưa có Lê Thanh Bình 6525 lethanhbinh.12.... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,737 Chưa có Lê Thị Tố Nga 13565 Ngaltt.31.pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,739 Chưa có Hoàng Minh Hùng 13616 hoangminhhung31... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,750 Chưa có Triệu Văn Qúy 13681 trieuvanquy31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,762 Chưa có NGUYỄN THANH HẢI 13715 nth.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,764 Chưa có NGUYỄN THANH HẢI 13719 nguyenthanhhai.... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,824 Chưa có Nguyễn Quang Huy 13791 nqh.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,852 Chưa có Trần Anh 13820 trananh.12.pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,866 Chưa có Nguyễn Tiến Sỹ 13840 nts7631pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,886 Chưa có HÀ THỊ KIM DUNG 13860 hathikimdung.31... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
2,900 Chưa có Phan Quốc Hưng 13876 pqh.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,016 Chưa có Nguyễn Thị Minh Huệ 13997 nguyenhue.31pt.dh Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,025 Chưa có Nguyễn Minh Sơn 14005 nguyenson.31pt.dh Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,067 Ảnh của phucpv.phutho.syt Phạm Văn Phúc 14049 phucpv.phutho.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,073 Chưa có Nguyễn Giang Long 14055 longng.phutho.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,089 Chưa có Lê Văn Canh 13575 levancanh31pt.ths Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,128 Chưa có Hoàng Đình Tuấn 14113 hdt.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,129 Chưa có Nguyễn Đức Mạnh 14114 ndm.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,226 Chưa có nguyễn tiến hùng 14215 nguyentienhung.... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,227 Chưa có phạm thái hạ 14216 phamthaiha.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,228 Chưa có Phạm Thị Mai Huyền 14217 ptmh.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,229 Chưa có Lại Hồng Sáng 14218 laihongsang.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,230 Chưa có Hà Xuân Hoa 14219 haxuanhoa.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,296 Chưa có Lại Bá Quyết 14293 lbquyet.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,300 Chưa có Nguyễn Thị Ngọc Hoa 14297 ntnhoa.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,301 Chưa có Nguyễn Thị Hồng Hà 14298 nthh79pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,305 Chưa có Đỗ Phan Thư 14302 dpt_2071pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,317 Chưa có Đỗ Huy Hùng 14314 dhh_2071pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,758 Chưa có Trịnh Tôn 14779 trinhtrongton31... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
3,760 Chưa có Bùi Quỳnh 14783 buitrongquynh31... Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
4,382 Chưa có Phạm Thị Thu Hoài 19241 phamhoai.31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
4,594 Chưa có Lê Quang Thọ 19460 lqt31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071
4,596 Chưa có Trần Minh Khánh 19462 kmt31pt.syt Sở Y tế - Phú Thọ
ID cơ quan: 2071

Trang