Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 5 trong số 5 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Lào Cai
ID cơ quan: 2066
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
1,485 Chưa có Trần Hoài bắc 6996 thb.26lc.syt Sở Y tế - Lào Cai
ID cơ quan: 2066
1,489 Chưa có Trần Thị Minh 7000 ttm.26lc.syt Sở Y tế - Lào Cai
ID cơ quan: 2066
3,196 Chưa có Phạm Văn Thinh 14183 26lc.phamvanthinh Sở Y tế - Lào Cai
ID cơ quan: 2066
3,395 Chưa có Lê Kim Dung 14395 26lc.sytlkdung Sở Y tế - Lào Cai
ID cơ quan: 2066
4,864 Chưa có Đinh Công Mạnh 19777 dinhcongmanh@gm... Sở Y tế - Lào Cai
ID cơ quan: 2066