Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 3 trong số 3 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Tuyên Quang
ID cơ quan: 2065
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
633 Chưa có Lê Đào Bích 6109 ldb.25tq.syt Sở Y tế - Tuyên Quang
ID cơ quan: 2065
841 Chưa có Dương Hương Giang 6321 dhg.25tq.syt Sở Y tế - Tuyên Quang
ID cơ quan: 2065
2,980 Chưa có Phạm Xuân Thùy 13957 thuypx.25tq.syt Sở Y tế - Tuyên Quang
ID cơ quan: 2065