Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 20 trong số 20 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
1,580 Chưa có Lê Thị Dung 7094 ltd.24.nvy.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
1,582 Chưa có Hoàng Đức Cảnh 7096 hdc.24.nvy.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
1,593 Chưa có Lường Văn Hoàng 7108 hoanglv.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
1,624 Chưa có Trương Thị Tiệp 7144 ttt.24.nvy.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
1,648 Chưa có Bế Ngọc Hùng 7168 hungbn.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
1,741 Chưa có Hà Cát Trúc 7269 truchc.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
1,755 Chưa có Cao Thị Thu Ngân 7283 nganctt.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,634 Chưa có Hà Thị Thu Trang 14645 hatrang.sytbk Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,645 Chưa có Đinh Ngọc Sinh 14657 sinhdn.bk.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,646 Chưa có Hoàng thị Hiến 14658 hienht.bk.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,648 Chưa có Hoàng Thị Kiều 14660 kieuht.24bk.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,649 Chưa có Cù Thị Lan 14661 lanct.bk.ttyttp Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,650 Chưa có Hà Văn Chương 14662 chuonghv.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,652 Chưa có Hoàng Văn Thuật 14664 thuathv.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,653 Chưa có TriệuThu Hà 14665 hatt.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
3,662 Chưa có Vũ Đình Viết 14678 vuvietbk Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
5,223 Chưa có Trần Văn Sơn 53238 tvson.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
5,226 Chưa có Nguyễn Vân Anh 53257 anhnv.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
5,229 Chưa có Luong Thị Thanh Son 53338 sonsyt.bk Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064
5,232 Chưa có Hoàng Thị Xuân 53734 xuan.syt xuanht.syt Sở Y tế - Bắc Kạn
ID cơ quan: 2064