Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 17 trong số 17 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
2,038 Chưa có Đỗ Thị Mỹ 12624 bsmysythg@gmail.com Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,111 Chưa có Nguyễn Thị Thanh Hương 12702 thanhhuonghg@gm... Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,115 Chưa có Ngô Thị Hoàng Yến 12706 dsyen68.22hg.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,120 Chưa có Nguyễn Thị Kiều Hồng 12711 Kieuhong71.22hg.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,124 Chưa có Lương Viết Thuần 12715 thuankhythg@yah... Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,128 Chưa có Nguyễn Mạnh Hà 12719 bsha_sythg Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,151 Chưa có Hoàng Hồng Tư 12742 hht.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,153 Chưa có Lương Thị Thúy Vinh 12744 dsvinh.sythagiang Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,156 Chưa có Lưu Đình Mạnh 12749 ldm.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,160 Chưa có Nguyễn Thị Bình 12754 binh.ty12.ty@gm... Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,169 Chưa có NGỌC THANH DŨNG 12763 bsdungsythg@gma... Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,178 Chưa có Nguyễn Đình Dích 12772 nddich.syt@hagi... Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
2,191 Chưa có Tạ Thị Lộ 12785 ttlo.12.abc.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
4,124 Chưa có Nguyễn Văn Giao 18951 nvgiao.syt@hagi... Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
4,137 Chưa có Nguyễn Bá Văn 18964 nbvanhg.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
4,296 Chưa có Phạm Quốc Việt 19150 PHAM QUOC VIET Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062
4,311 Chưa có Nguyễn Thị Hoa 19165 nguyenthihoa.syt Sở Y tế - Hà Giang
ID cơ quan: 2062