Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 18 trong số 18 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tácsắp xếp tăng dần Quản lý
1,331 Chưa có TRẦN THỊ QUỲNH ANH 6832 ttqa.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,334 Chưa có Đỗ Thị Thu Hiền 6835 ĐTTH.18TB.SYT Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,339 Chưa có ĐỖ THANH TÙNG 6840 dtt.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,346 Chưa có PHẠM THỊ MỸ HẠNH 6847 ptmh.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,363 Chưa có ĐỖ VĂN LƯƠNG 6864 dvl.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,392 Chưa có NGUYỄN QUANG HUY 6893 nqh.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,394 Chưa có NGUYỄN QUỐC OAI 6895 nqo.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,395 Chưa có ĐỖ THANH GIANG 6896 dtg.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,396 Chưa có NGUYỄN DUY ĐANG 6897 ndd.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,397 Chưa có LƯƠNG ĐỨC SƠN 6898 lds.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,398 Chưa có ĐÀM VĂN TÍNH 6899 dvt.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,399 Chưa có ĐỖ HUY GIANG 6900 dhg.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,400 Chưa có NGUYỄN HỒNG VIỆT 6901 nhv.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
1,401 Chưa có PHẠM THỊ TUYẾT MAI 6902 pttm.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
2,458 Chưa có Trần Văn Khương 13066 trankhuong.bvphcntb Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
2,999 Chưa có Tô Hồng Quang 13977 quangth.18tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
3,353 Chưa có Hoàng Thị Thủy 14350 thuyhtdktb Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058
4,910 Chưa có Lã Quý Du 19870 dulq.64tb.syt Sở Y tế - Thái Bình
ID cơ quan: 2058