Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 12 trong số 12 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
551 Chưa có Bùi Thị Nguyệt Ánh 6021 buithinguyetanh Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
584 Chưa có Bùi Kim Chung 6054 buikimchung Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
671 Chưa có Nguyễn Mạnh Chí 6149 nmc.12.abc.syt Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
953 Chưa có Lý Thị Bích Thủy 6436 lythibichthuy.1... Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
956 Chưa có Ngô Văn Khánh 6439 ngovankhanh.14qn.syt Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
1,342 Chưa có Nguyễn Thị Tuyết Mai 6843 nguyentuyetmai1... Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
2,114 Chưa có Vũ Xuân Dũng 12705 vu.xuandung Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
2,119 Chưa có Nguyễn Minh Tuấn 12710 nguyen.minhtuan Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
2,324 Chưa có Trần Thanh Luận 12920 tran.thanhluan Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
2,325 Chưa có Phạm Thị Hoa 12921 pham.thihoa Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
2,562 Chưa có Võ Phước Sơn 13170 vps.sytquangninh Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054
2,729 Chưa có Nguyễn Văn Đặng 13369 nguyenvandangsytqn Sở Y tế - Quảng Ninh
ID cơ quan: 2054