Lưu ý trước khi làm

Danh sách đánh giá viên

Đang hiển thị 1 - 10 trong số 10 đánh giá viên.
Nếu không thấy mã đánh giá viên trong danh sách này, vui lòng click vào đây để tìm.
Lọc các đánh giá viên theo cơ quan bằng cách sử dụng mã cơ quan. Mã cơ quan được hiển thị bên cạnh cơ quan như danh sách bên dưới hoặc tra cứu đầy đủ tại đây.
Cơ quan công tác: Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
STT Hình ảnh Họ và Tên Mã tạm thời Tài khoản đánh giá viên Cơ quan công tác Quản lý
3,001 Chưa có Nguyễn Đắc Ca 13979 cand.12vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,082 Chưa có Đỗ Thị Châm 14067 bscham.sytvp Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,083 Chưa có Dương Thị Oanh 14068 Oanhduong.82vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,084 Chưa có Nguyễn Văn Trường 14069 truongnv7.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,339 Chưa có Nguyễn Duy Ninh 14336 bsninh.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,342 Chưa có Nguyễn Văn Cường 14339 bscuongnv.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,347 Chưa có Phùng Thị Thu Hà 14344 bshaphung.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,349 Chưa có Hà Quang Trung 14346 bstrunghq.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,351 Chưa có Lưu Thị Hồng Lê 14348 bsle.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052
3,356 Chưa có Nguyễn ĐÌnh Khang 14353 khangnd.vp.syt Sở Y tế - Vĩnh Phúc
ID cơ quan: 2052